Velká Bíteš

SOŠ Jana Tiraye obhájila čestné uznání Hospodářské komory

Hospodářská komora České republiky udělila naší škole již podvanácté Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy jako doklad o vysoké úrovni praktické přípravy našich žáků. Čestné uznání získaly v Kraji Vysočina pouze tři střední školy. Bylo uděleno na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek, které probíhaly podle jednotného zadání v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2. Závěrečné zkoušky se konaly koncem školního roku 2016/2017, kdy žáci museli prokázat profesní dovednosti nejen před komisí, ale i před zástupci Hospodářské komory ČR. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím.

Současně šest nejlepších absolventů obdrželo osvědčení HK ČR. V oborech vzdělání Cukrář 1 absolvent, Obráběč kovů 1 absolvent, Kadeřník 2 absolventi a Kuchař-číšník 2 absolventi. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v anglickém nebo německém jazyce, který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být hodnoceni z odborného výcviku horším stupněm než „chvalitebný“. Úspěšní absolventi pomáhají zvyšovat renomé školy. To se následně odráží i v zájmu rodičů, přihlásit své dítě do prvního ročníku.

Slavnostní předání organizovala Hospodářská komora České republiky, a to 7. října 2017 v Praze. Ocenění absolventům předávali prezident Hospodářské komory, pan Vladimír Dlouhý, ministryně pro místní rozvoj, paní Karla Šlechtová, a viceprezidentka Hospodářské komory, paní Irena Bartoňová Pálková. Celá akce se konala pod záštitou prezidenta republiky, pana Miloše Zemana.

Čestné uznání školy i ocenění našich absolventů je pro naši školu velmi významné a současně i zavazující. Prezentuje mj. kvalitu vyučujících na SOŠ a systematičnost práce se studenty. Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu vysokou úroveň.

                                                                      Bc. Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro PV                                                                                                                                                                      

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru