Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Zahájení školního roku 2020/2021

Nástup do školy je v úterý 1.9.2020

Žáci prvních ročníků nastupují v 9:00, žáci ostatních ročníků nastupují v 8:00.

 

V souvislosti s Covid-19 je zapotřebí dodržovat hygienická a epidemiologická opatření stanovená MZ ČR a MŠMT ČR:
- používat prostředky k dezinfekci rukou po příchodu do školy a v průběhu dne (dezinfekce je k dispozici v prostorách školy),   
- dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce),
dbát na častější větrání učeben,
- zůstat doma a kontaktovat lékaře v případě podezření na onemocnění Covid-19.

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru