Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

SOUTĚŽ „MÁŠ NA TO“ - PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ

V říjnu 2022 se studenti Střední odborné školy Jana Tiraye zúčastnili soutěže „Máš na to“, která byla pořádána Krajským ředitelstvím Kraje Vysočina (Policie ČR). Jejím cílem bylo fyzické testování studentů. Ti, kteří splnili podmínky uchazeče o přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky, byli pozváni na předání osvědčení na Policii ČR- Obvodní oddělení Žďár nad Sázavou. Tato událost byla zpestřena besedou a prohlídkou služebny. Studenti se dozvěděli podrobnosti o práci u policie a zhlédli služebnu včetně výslechové místnosti a cely předběžného zadržení. Měli také možnost vidět ukázku poslušnosti služebního psa, kterou předvedl jeho psovod. Ten vysvětlil, jak probíhá výcvik služebního psa a k čemu se využívá při práci u policie. Na závěr psovod s dobrovolníkem z řad studentů provedli názornou ukázku zadržení pachatele. Všichni zúčastnění ocenili, že mohli prožít zajímavé dopoledne.

Mgr. Alexandra Mladá, učitelka

Foto - předání osvědčení

Foto - U policie v akci

 

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru