Velká Bíteš

SOŠ JANA TIRAYE VEDE ŽÁKY K SOCIÁLNÍMU CÍTĚNÍ

V úterý dne 20. března 2018 se naše škola již tradičně zapojila do sbírky s názvem Jarní srdíčkové dny. Jedná se o celorepublikový projekt organizace Život dětem, která finančně pomáhá vážně nemocným dětem po celé České republice. Hradí jim dlouhodobé rehabilitace, kompenzační pomůcky, ozdravné pobyty a jiné zdravotnické vybavení. Tato organizace je transparentní, protože přispěvovatelé mohou na webových stránkách http://www.youtube.com/user/Zivotdetem zhlédnout videa některých rodin, kterým se dostalo pomoci.

V letošním roce prodávaly čtyři dvojice žáků naší školy různobarevné propisky s logem Život dětem a magnetky. Cena každého ze zmíněných předmětů činila 30 Kč. Poděkování a pochvala patří žákům a žákyním třídy 2. A – jmenovitě Vendule Valičkové, Lucii Augustové, Kláře Březkové, Zuzaně Pezdové, Haně Uhrové, Davidu Horkému, Romanu Kroutilovi a Dominiku Valovi.

S potěšením lze konstatovat, že díky pedagogům, žákům a zájemcům z řad veřejnosti činil výtěžek sbírky celkem 4 801 Kč. Všem zmíněným patří velké poděkování, neboť ukázali, že sociální cítění má stále své pevné místo v naší společnosti.

Mgr. et Mgr. Veronika Zachovalová, Ph.D., učitelka

Srdíčkové dny 2018

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru