Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na obor Mechanik seřizovač

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš oznamuje, že v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT
Č. j.: MSMT-43073/2020-3, rozhodl ředitel školy o nekonání přijímacích zkoušek pro školní rok
2021/2022 na obor Mechanik seřizovač.
Žáci budou přijímáni na základě průměru známek ze Základní školy.


Výsledky přijímacího řízení pro studijní i učební obory škola zveřejní 19. 5. 2021.

Ing. Bc. Josef Chytka
Ředitel školy SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, p.o.

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru