Velká Bíteš

Úspěšný začátek školního roku 2018/2019

SOŠ Jana Tiraye zahájila úspěšně nový školní rok 2018/2019

 

Nový školní rok na SOŠ Jana Tiraye začal velmi úspěšně. Nejzásadnějším důvodem se stal fakt, že došlo k nárůstu studentů a nadále přetrvává zájem o strojírenské obory vzdělání Obráběč kovů a Mechanik seřizovač. Díky zájmu o obor kadeřník jsme jej po roční proluce opět otevřeli, a tak se vzdělávají studenti ve všech třech ročnících. Dovolte nám tedy nyní, abychom Vás informovali o významných událostech, které souvisejí s úspěchy naší školy.

 

 

SOŠ Jana Tiraye obhájila čestné uznání Hospodářské komory

SOŠ Jana Tiraye obhájila již po jednadvacáté Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, což dokládá vysokou úroveň praktické přípravy našich žáků. Bylo uděleno Hospodářskou komorou ČR na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek.  Konaly se koncem školního roku 2017/2018, kdy žáci museli prokázat profesní dovednosti nejen před komisí, ale i před zástupci Hospodářské komory ČR. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím.

Současně čtyři nejlepší absolventi obdrželi ocenění HK ČR. V oboru vzdělání Cukrář se jednalo o jednu absolventku a v oboru Obráběč kovů o tři absolventy. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v cizím jazyce, který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být hodnoceni z odborného výcviku horším stupněm než „chvalitebný“. Ocenění motivuje žáky k výborným výsledkům během studia i praxe. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností. Úspěšní absolventi se také podílejí na dobrém renomé školy. To se následně odráží i v zájmu rodičů přihlásit své dítě do prvního ročníku.

Slavnostní předání organizovala Hospodářská komora České republiky v hotelu Aquapalace Praha, a to 13. října 2018. Ocenění absolventům předával prezident Hospodářské komory, pan Vladimír Dlouhý. Celá akce se konala pod záštitou prezidenta republiky, pana Miloše Zemana.

Čestné uznání školy i ocenění absolventů je pro naši školu velmi významné a současně zavazující. Prezentuje mj. kvalitu vyučujících na SOŠ a systematičnost práce s žáky. Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu vysokou úroveň.

                                                                                              

                                               Bc. Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku                                                                                                                                                                      

          

Na MSV 2018 v Brně jsme uspěli

V rámci MSV Brno 2018 se ve dnech 1.10. až 5.10.2018 konala jako každoročně soutěž v programování CNC obráběcích strojů, kterou pořádal Svaz strojírenské technologie. Soutěžící si mohli vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC. Žáci si zvolili technologii, ve které předváděli své získané dovednosti. Když se zaměřili na technologii frézování, jejich úkolem bylo vytvořit program v systému HEIDENHAIN nebo SIEMENS. Pokud dali přednost soustružení, pak na ně čekaly záludnosti systému FANUC.

Žáci naší školy se soutěže zúčastnili v pondělí 1. října. Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali žáci 3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač, a to Jakub Vochyán, Jiří Paták, Kryštof Buršík a Adam Mikoláš, kteří soutěžili v sekci Heidenhain. Na soutěž se zmínění žáci připravovali na CNC obráběcích strojích v prostorách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitelů odborného výcviku. V konkurenci 30 středních škol z celé České republiky, které byly zastoupeny počtem 130 žáků, se naši žáci neztratili. První den, kdy v sekci Heidenhain soutěžilo 12 žáků, obsadil 1. místo Kryštof Buršík, žák 4. ročníku, 2. místo získal Jiří Paták, žák 3. ročníku a 3. místo prosadil Adam Mikoláš, žák 4. ročníku. Soutěž byla tento rok náročnější, protože se soutěžilo poprvé v systému TNC 640.

Děkujeme zúčastněným za výbornou reprezentaci a zároveň věříme, že budou následováni i dalšími žáky naší školy.

 Vladimír Marek a Jiří Ulman

učitelé odborného výcviku

                                                                                                                                              

Ostatní soutěžící                   Vítězný student           

 

 

Okrskové kolo ve fotbale

Dne 25. září 2018 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola ve fotbale, které se konalo ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium ve Velkém Meziříčí, dalším účastníkem turnaje byla Hotelová škola ve Velkém Meziříčí spojená se Střední školou řemesel a služeb. V prvním zápase náš tým vyhrál nad Gymnáziem 6:0. Ve druhém zápase jsme prosadili výhru nad Hotelovou školou 4:0.

Celkově jsme se tedy umístili na prvním místě, čímž jsme postoupili do okresního kola, které se koná 16. 10. 2018 také na hřišti ve Velkém Meziříčí.

Děkuji klukům za akční sportovní nasazení a velká gratulace jim patří za výborný sportovní výkon.

Střelci branek:

Těšík Matěj      (3. M)             5 branek

Burian David (3. M)              3 branky

Lunda Adam  (3. A)              2 branky

Mgr. Hana Karmazínová

 

           

Kromě zmíněných úspěchů se SOŠ Jana Tiraye již druhým rokem aktivně zapojuje do programu Erasmus+. Ten žákům umožňuje unikátní propojení teorie s praxí, která je vykonávána po dobu 14 dnů v zahraničí. Nejen o tomto projektu se můžete dozvědět více prostřednictvím tzv. Dnů otevřených dveří, které budou realizovány ve dvou termínech, a to dne 7.12. 2018 od 14:00 do 17:00 a dne 11.1. 2019 od 14:00 do 17:00.

            Rádi bychom Vás také pozvali do nově obnoveného učňovského kadeřnictví. Bližší informace – viz leták níže.

 

Kadeřnictví leták 

 

     

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru