Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

SOŠ Jana Tiraye obhájila čestné uznání Hospodářské komory

SOŠ Jana Tiraye obhájila již počtrnácté Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, což dokládá vysokou úroveň praktické přípravy našich žáků. Bylo uděleno Hospodářskou komorou ČR na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek, které se konaly koncem června. Žáci při nich museli prokázat profesní dovednosti nejen před komisí, ale i před zástupci Hospodářské komory České republiky. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím. Při volbě budoucího uplatnění si žáci i jejich rodiče velmi dobře uvědomují, že jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti.

Současně dva nejlepší absolventi v oboru vzdělání Obráběč kovů obdrželi ocenění HK ČR. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v cizím jazyce, který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru. Je jednotným celoevropským dokladem o vzdělání a odborných kompetencích držitele.

Udělení osvědčení předcházela velmi přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia dosahovat vynikajících studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl (a) s vyznamenáním), a to včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být hodnoceni z odborného výcviku horším stupněm než chvalitebný. Ocenění motivuje studenty k výborným výsledkům během studia i praxe. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností. Úspěšní absolventi pomáhají zvyšovat renomé naší školy. To se následně odráží i v zájmu rodičů přihlásit své dítě do prvního ročníku.

Slavnostní předání organizovala HK ČR v prostorách Lichtenštejnského paláce na Malé straně v Praze, a to 19. října 2019. Předávání ocenění nejlepším absolventům se zúčastnil kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého také předseda vlády Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

Čestné uznání školy i ocenění našich absolventů je pro naši školu velmi významné a současně zavazující. Prezentuje mimo jiné kvalitu vyučujících na SOŠ a systematičnost práce se žáky. Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno. V dnešní době to platí dvojnásob. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu vysokou úroveň.

Bc. Ludmila Pecinová

zástupkyně ředitele pro praktickou výuku

Čestné uznání 1

 

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru