Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 •  Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku

Zde naleznete podrobné informace o hygienyckých pokynech ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina
Nahoru