Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Přijímací řízení

Na této stránce budete informováni o aktuálním přijímacím řízení.

Výsledky přijímacího řízení

Zde naleznete výsledky přijímacího řízení.

III. kolo přijímacího řízení

 

III. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy rozhodl o konání 3. kola přijímacího řízení:


- na učební obory v termínu od 1. června 2020

· 29-54-H/01 Cukrář (5 míst)
· 69-51-H/01 Kadeřník (7 míst)
· 65-51-H/01 Kuchař číšník (5 míst)
· 23-56-H/01 Obráběč kovů (4 míst)


- na maturitní obor v termínu od 1. června 2020

· 23-45-L/01 Mechanik – seřizovač (3 míst)

 Pro třetí kolo bude nutné podat znovu přihlášku (potvrzení o prospěchu a zdravotní způsobilosti).

 Přihlášku je nutno podat do 30. června 2020.

 


pdfkriteria-prijimaciho-rizeni_na_rok_2020-2021_3.kolo.pdf

II. kolo přijímacího řízení 2020/2021

Ředitel školy rozhodl o konání 2. kola přijímacího řízení:

-       na učební obory v termínu od 4. května 2020 

  • 29-54-H/01 Cukrář                       (5 míst)
  • 69-51-H/01 Kadeřník                     (7 míst)
  • 65-51-H/01 Kuchař číšník            (5 míst)
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů             (4 míst)

-       na maturitní obor v termínu od 4. května 2020

  • 23-45-L/01 Mechanik – seřizovač (3 míst)

 

Pro druhé kolo bude nutné podat znovu přihlášku (potvrzení o prospěchu a zdravotní způsobilosti).

Přihlášku je nutno podat do 31. května 2020.

 

pdfkriteria-prijimaciho-rizeni_na_rok_2020-2021_2.kolo.pdf

I. kolo přijímacího řízení 2020/2021

 

Odevzdání zápisového lístku je možné od 22. 4. 2020, a to těmito způsoby:

 -          odeslání poštou

 -          vhozením do schránky, která je umístěna u vchodových dveří budovy SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

 -          osobně po domluvě na tel. čísle 737 126 524, 602 739 938

 

Potvrzení zájmu o studium - zápisový lístek

 Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Termín odevzdání zápisového lístku je do deseti pracovních dnů od data zveřejnění výsledků přijetí.

 

Podmínky přijetí

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

vzhledem ke skutečnosti, že přijímací řízení se díky možnosti podat 2 přihlášky ke studiu v 1. kole přijímacího řízení stává nepřehledné a nevíme, kolik zápisových lístků nám bude skutečně odevzdáno, doporučujeme všem vážným zájemcům o studium na naší škole, kteří splnili nutné podmínky pro přijetí, aby se v případě obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu informovali na naší škole o dalších možnostech studia.

Státní přijímací zkoušku konají pouze žáci hlásící se na maturitní obor Mechanik seřizovač

Podrobnější podmínky pro přijetí na jednotlivé obory najdete zde.

 

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Kritéria přijímací řízení pro školní rok 2020/2021        soubor ke stažení   pdf-page

Přihláška na střední školu                                                   soubor ke stažení   pdf-page

Vzor vyplnění přihlášky                                                        soubor ke stažení   pdf-page

Vzor vyplnění zápisového lístku                                         soubor ke stažení   pdf-page

 

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru