Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Přijímací řízení

Na této stránce budete informováni o aktuálním přijímacím řízení.

Odevzdání zápisového lístku

Odevzdání zápisového lístku je možné od 24. 4. 2023 v čase od 8.00 hod do 15.00 hod.

těmito způsoby:

-          odeslání poštou na adresu školy

-          vhozením do schránky, která je umístěna u vchodových dveří budovy SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

-          osobně v kanceláři školy

zapisovy listek

Potvrzení zájmu o studium - zápisový lístek

 Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Termín odevzdání zápisového lístku je do deseti pracovních dnů od data zveřejnění výsledků přijetí.

 

Podmínky přijetí

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

vzhledem ke skutečnosti, že přijímací řízení se díky možnosti podat 2 přihlášky ke studiu v 1. kole přijímacího řízení stává nepřehledné a nevíme, kolik zápisových lístků nám bude skutečně odevzdáno, doporučujeme všem vážným zájemcům o studium na naší škole, kteří splnili nutné podmínky pro přijetí, aby se v případě obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu informovali na naší škole o dalších možnostech studia.

Státní přijímací zkoušku konají pouze žáci hlásící se na maturitní obor Mechanik seřizovač

Podrobnější podmínky pro přijetí na jednotlivé obory najdete zde.

 

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Kritéria přijímací řízení pro školní rok 2023/2024        soubor ke stažení   pdf-page

Přijímací řízení pro uchazeče ze zahraničí                     soubor ke stažení   pdf-page

Přihláška na střední školu                                                   soubor ke stažení   pdf-page

Vzor vyplnění přihlášky                                                        soubor ke stažení   pdf-page

Vzor vyplnění zápisového lístku                                         soubor ke stažení   pdf-page

 

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru