Mechanik seřizovač

mechanik-serizovac-01Kód: 23-45-L/01

 • Čtyřletý studijní obor
 • Ukončení maturitní zkouškou
 • Jistota zaměstnání

Ředitel školy stanovil v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria přijímacího řízení:

1. Všeobecné ustanovení

 • Podmínkou otevření oborů vzdělávání je dostatečný počet uchazečů
 • Uchazeči jsou přijímáni do povolené kapacity oboru vzdělání
 • Podmínkou k přijetí je zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
 • Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování základní školy (9.tříd)
 • Žáci budou konat školní přijímací zkoušku z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů)

2. Prospěch a hodnocení ze školy

 • Prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy školy: celkový průměrný prospěch ze všech předmětů – max. 50 bodů
 • Hodnocení za účast v okresní a krajské soutěži - max. 5 bodů

Pořadí uchazečů o studium se určí na základě kritérií přijímacího řízení.

Po ukončení studia a po vykonání maturitní zkoušky absolventi ovládají:

 • Obsluhování, seřizování a programování CNC obráběcích strojů
 • Navrhování a sestavování řídících programů a výrobních technologických postupů
 • Čtení výkresové dokumentace
 • Technickou kontrolu kvality výrobků

Způsob ukončení a certifikace:

 • Maturitní zkouška.
 • Maturitní vysvědčení.
 • Europass v anglickém jazyce, který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru v ČR i vzemích EU.

První brněnská strojírna a.s., Velká Bíteš žákům zaručuje:

 • Poskytování odměny při praktické výuce 
 • Stravování zcela zdarma při výuce v našem Středisku praktického vyučování
 • Po ukončení studia garance uzavření smlouvy ve společnostech PBS se sídlem ve Velké Bíteši
 • Finanční podporu při nástavbovém či vysokoškolském studiu

 Více informací týkajících se praktické výuky na SPV PBS naleznete na www.spvpbs.cz

Ke stažení

pdfPřihláška ke studiu

Prezentace oboru - VIDEO

 

Kde bude probíhat tvoje výuka

Nejbližší akce školy

fb

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina
Nahoru