Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Mechanik seřizovač

mechanik-serizovac-01Kód: 23-45-L/01

 • Čtyřletý studijní obor
 • Ukončení maturitní zkouškou
 • Jistota zaměstnání

Ředitel školy stanovil v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria přijímacího řízení:

1. Všeobecné ustanovení

 • Podmínkou otevření oborů vzdělávání je dostatečný počet uchazečů
 • Uchazeči jsou přijímáni do povolené kapacity oboru vzdělání
 • Podmínkou k přijetí je zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
 • Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování základní školy (9.tříd)
 • Žáci budou konat školní přijímací zkoušku z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů)

2. Prospěch a hodnocení ze školy

 • Prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy školy: celkový průměrný prospěch ze všech předmětů – max. 50 bodů
 • Hodnocení za účast v okresní a krajské soutěži - max. 5 bodů

Pořadí uchazečů o studium se určí na základě kritérií přijímacího řízení.

Po ukončení studia a po vykonání maturitní zkoušky absolventi ovládají:

 • Obsluhování, seřizování a programování CNC obráběcích strojů
 • Navrhování a sestavování řídících programů a výrobních technologických postupů
 • Čtení výkresové dokumentace
 • Technickou kontrolu kvality výrobků

Způsob ukončení a certifikace:

 • Maturitní zkouška.
 • Maturitní vysvědčení.
 • Europass v anglickém jazyce, který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru v ČR i vzemích EU.

První brněnská strojírna a.s., Velká Bíteš žákům zaručuje:

 • Poskytování odměny při praktické výuce 
 • Stravování zcela zdarma při výuce v našem Středisku praktického vyučování
 • Po ukončení studia garance uzavření smlouvy ve společnostech PBS se sídlem ve Velké Bíteši
 • Finanční podporu při nástavbovém či vysokoškolském studiu

 Více informací týkajících se praktické výuky na SPV PBS naleznete na www.spvpbs.cz

Ke stažení

pdfPřihláška ke studiu

Kde bude probíhat tvoje výuka

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina
Nahoru