Úspěchy školy

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍHO ABSOLVENTA

Hospodářská komora České republiky každoročně oceňuje nejlepší absolventy z 32 oborů středního odborného vzdělání. Tato slavnostní událost letos proběhla v sobotu 21. října 2023 v Praze. Bylo nám potěšením, že se ho mohla zúčastnit i naše bývalá studentka Michaela Nehybová (obor Cukrář), která byla s Alešem Kindlerem (obor Obráběč kovů) nominována za výborné výsledky během celého studia (včetně závěrečné zkoušky) na SOŠ Jana Tiraye. Naší škole bylo uděleno čestné uznání za vysokou úroveň odborné přípravy absolventů ve školním roce 2022/2023.

Mgr. Leona Romanová, učitelka

HK 2023

Ocenění-foto

ŘEMESLO VYSOČINY 2022 - MECHANIK SEŘIZOVAČ

Dne 9. 2. 2022 se na škole VOŠ a SPŠ Žďář nad Sázavou konala soutěž zručnosti ŘEMESLO VYSOČINY - KOVO JUNIOR 2022. Akce byla pořádána jako krajské kolo v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ RUČIČKY, a to pro žáky studijního oboru Mechanik seřizovač. Program proběhl pod patronací RNDr. Jana Břížďaly, radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Soutěže se zúčastnilo 7 škol z Vysočiny a každou z nich reprezentovali dva žáci oboru Mechanik seřizovač, kteří byli nominováni jednotlivými školami. Naši školu tentokrát reprezentovali studenti třetího ročníku, a to Adam Tunkr a Aleš Batelka.

Prvním úkolem soutěžících bylo napsat program dle zvoleného řídicího systému SINUMERIK 840D nebo HEIDENHAIN 530 dle výkresové dokumentace. Druhým úkolem bylo měření vybraných rozměrů zadané součásti a zaznamenání naměřených údajů do měřicího protokolu, rozbor uložení a výpočet otáček ze zadaných hodnot.

V kategorii družstev naši žáci Adam Tunkr a Aleš Batelka obsadili 3. místo za SŠŘS Moravské Budějovice. Vítězem se stala VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. V kategorii jednotlivců obsadil Adam Tunkr 5. místo a Aleš Batelka 6. místo. Dokázali, že v kraji Vysočina patří mezi přední studenty oboru Mechanik seřizovač. Tímto je chci pochválit a poděkovat jim za vzornou reprezentaci naší školy na veřejnosti.

Vladimír Marek, učitel ODV

IMG 20220209 171106

IMG 20220209 075923

Řemeslo Vysočiny - krajská soutěž odborných dovedností v oboru Obráběč kovů

Dne 9. 2. 2022 se žáci naší školy Daniel Pávek a Martin Liška zúčastnili krajského kola soutěže odborných dovedností s názvem Řemeslo Vysočiny, která se konala ve Žďáře nad Sázavou. V konkurenci 12 soutěžících jsme zásluhou Daniela Pávka obsadili 2. místo v jednotlivcích. To znamená postup do státního kola, které proběhne 6. - 8. 4. 2022 ve Žďáře nad Sázavou. Martin Liška se umístil na 9. místě, což stačilo na to, abychom se v družstvech umístili na 3. místě mezi středními školami na Vysočině. Na celostátní soutěž se budeme opět pečlivě připravovat, abychom v ní také uspěli.

Petr Hřebačka

ředitel SPV PBS

emeslo_Vysočiny-_Obráběči_kovů_-_foto_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

Žák SOŠ Jana Tiraye převzal významné ocenění

 Letošní mezinárodní strojírenský veletrh, který jsme navštívili dne 10. 9. 2019, byl pro nás nejen zdrojem nových informací ze strojírenského světa, ale především možností opět soutěžit v programování CNC obráběcích strojů. Soutěž pořádal Svaz strojírenské technologie v rámci MSV v Brně již pojedenácté. Letos se jí zúčastnilo celkem 146 žáků z 34 odborných škol z celé České republiky. Soutěž probíhala v dopoledním a odpoledním bloku v závislosti na počtu přihlášených pro každý řídicí systém. Žáci 4. ročníku maturitního oboru Mechanik-seřizovač soutěžili v systému Heidenhain (Martin Šrámek, Martin Požár, Jakub Vochyán a Jiří Paták) a v systému Siemens (František Lokos a Josef Smažil).

Žáci naší školy ve velmi silné konkurenci zazářili a v obou programovacích systémech dosáhli výborných výsledků - největší úspěch měl Jakub Vochyán. Ve velice krátké době správně naprogramoval zadanou součást tak, aby se dala vyrobit na CNC obráběcím stroji. Získal třetí místo, a tak se zúčastnil předání ocenění pro nejlepší mladé programátory CNC obráběcích strojů, které proběhlo 3. 12. 2019 na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze. Ocenění bylo Jakubovi předáno ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA. Na této slavnostní události byl přítomen také ředitel školy Ing. Bc. Josef Chytka a učitel odborného výcviku Bc. Jiří Ulman. Dané ocenění je velmi významné nejen pro zmíněného žáka, ale i pro školu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Jakubovi Vochyánovi a ostatním žákům, kteří se soutěže v rámci MSV zúčastnili. Poděkování patří i všem učitelům, kteří se podílejí na přípravě žáků strojních oborů.

Jiří Ulman

učitel ODV

Předání ocenění - foto 1

Předání ocenění - foto 2

SOUTĚŽ ŘEMESLO VYSOČINY – KOVO JUNIOR 2019

Ve dnech 19.2. – 20.2.2019 se dva žáci Střední odborné školy Jana Tiraye zúčastnili v Ledči nad Sázavou krajské soutěže s názvem Řemeslo Vysočiny-Kovo junior 2019. Ta je jednou ze tří etap postupových soutěží zručnosti strojírenských oborů Cechu Kovo ČR, která byla vyhlášena jako součást celostátní přehlídky České ručičky.

Soutěž je určena pro žáky 2. až 4. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač. Účastnilo se jí 16 žáků z osmi škol kraje Vysočina, každou z nich reprezentovali dva soutěžící. Naši školu zastupovali Josef Smažil a Martin Požár, žáci třetího ročníku.

Prvním úkolem žáků bylo vytvořit řídící program dle zvoleného řídícího systému a výkresové dokumentace tak, aby bylo možné součást vyrobit na CNC obráběcím stroji. Druhým úkolem se stalo měření pěti vybraných rozměrů zadané součásti, zaznamenání naměřených údajů do měřícího protokolu, rozbor uložení a výpočet otáček ze zadaných hodnot.

V kategorii družstev naši žáci skončili na šestém místě. V kategorii jednotlivců obsadil Josef Smažil 6. místo a Martin Požár celkově 12. místo. Oběma chci poděkovat za účast a dobrou reprezentaci školy.

Vladimír Marek-učitel ODV

DSC00287

DSC00084

DSC00197

DSC00292

STUDENTKA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ ZÍSKALA 3. MÍSTO V CUKRÁŘSKÉ SOUTĚŽI

 

V říjnu 2018 se studentka třetího ročníku oboru Cukrář Lucie Augustová zúčastnila mezinárodní cukrářské soutěže s názvem “Ukaž, co umíš“. Ta byla uspořádána pro žáky středních hotelových škol a středních odborných učilišť v rámci 41. Gastrodne Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí.

Téma znělo: 100 let české státnosti

Soutěž se skládala ze dvou částí:

  1. 1. – Cukrářský výrobek
  2. 2. – Pódiové vystoupení

V průběhu druhé části soutěžící vyhotovili 4 porce talířového dezertu z vlastního polotovaru (korpus a náplň). Soutěžní čas pódiového vystoupení (45 minut) sloužil k dohotovení a zdobení dezertů. Doplňky a zdobící prvky musely být zhotoveny během pódiového vystoupení. Hodnocení přípravy a finálních exponátů provedla komise externích odborníků z praxe, odborným garantem se stala Pavlína Berzsiová, víceprezidentka AKC ČR.

Lucie obsadila třetí místo, získala pohár, bronzovou medaili a cukrářskou knihu, kterou věnovala paní Berzsiová. Lucie odvedla perfektní práci a svým profesionálním přístupem vzorně reprezentovala naši školu. Právem jí patří poděkování.

                                                                      Hana Šiborová, učitelka odborného výcviku

Cukrářská soutěž 1      Cukrářská soutěž 2

 

SOŠ JANA TIRAYE MÁ TŘETÍHO NEJLEPŠÍHO MECHANIKA-SEŘIZOVAČE V ČR

SOŠ JANA TIRAYE MÁ TŘETÍHO NEJLEPŠÍHO MECHANIKA-SEŘIZOVAČE V ČR

Ve dnech 19. - 21. 3. 2018 jsme se zúčastnili celostátní odborné soutěže KOVO Junior 2018 „České ručičky“ O nejlepšího mechanika-seřizovače v ČR, kterou organizuje Cech kovo ČR. Do soutěže se zapojilo 15 žáků z 13 škol z celé České republiky. V letošním roce ji pořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov. Naši školu reprezentoval Aleš Katolický, žák čtvrtého ročníku oboru Mechanik-seřizovač, a to na základě postupu z třetího místa krajského kola.

Soutěž se skládala ze tří částí. V první z nich měli studenti vytvořit náročný program dle výkresové dokumentace. Druhá část zahrnovala zhotovení programu „jednodušší“ součástky, která se později vyráběla na CNC stroji. Třetí úkol obsahoval výpočty lícování, řezných podmínek a praktické měření různými měřidly. Programovalo se dle výběru studenta - buď v systému Sinumerik Operate 4.5. Ed. 2, nebo v systému Dialog Heidenhain 530i.

Žák Aleš Katolický prokázal své schopnosti a dovednosti na tak vysoké úrovni, že se umístil na úžasném třetím místě, a tím se stal třetím nejlepším mechanikem-seřizovačem v ČR. Rád bych mu nejen za sebe, ale i za ostatní učitele naší školy pogratuloval a poděkoval za skvělou reprezentaci.

Vladimír Marek

Tři nejlepší v ČR v oboru Mechanik seřizovač

tři nejlepší Mechanici seřizovači, vpravo Aleš Katolický

Nejbližší akce školy

fb

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru