Velká Bíteš

Úspěchy školy

Žák SOŠ Jana Tiraye převzal významné ocenění

 Letošní mezinárodní strojírenský veletrh, který jsme navštívili dne 10. 9. 2019, byl pro nás nejen zdrojem nových informací ze strojírenského světa, ale především možností opět soutěžit v programování CNC obráběcích strojů. Soutěž pořádal Svaz strojírenské technologie v rámci MSV v Brně již pojedenácté. Letos se jí zúčastnilo celkem 146 žáků z 34 odborných škol z celé České republiky. Soutěž probíhala v dopoledním a odpoledním bloku v závislosti na počtu přihlášených pro každý řídicí systém. Žáci 4. ročníku maturitního oboru Mechanik-seřizovač soutěžili v systému Heidenhain (Martin Šrámek, Martin Požár, Jakub Vochyán a Jiří Paták) a v systému Siemens (František Lokos a Josef Smažil).

Žáci naší školy ve velmi silné konkurenci zazářili a v obou programovacích systémech dosáhli výborných výsledků - největší úspěch měl Jakub Vochyán. Ve velice krátké době správně naprogramoval zadanou součást tak, aby se dala vyrobit na CNC obráběcím stroji. Získal třetí místo, a tak se zúčastnil předání ocenění pro nejlepší mladé programátory CNC obráběcích strojů, které proběhlo 3. 12. 2019 na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze. Ocenění bylo Jakubovi předáno ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA. Na této slavnostní události byl přítomen také ředitel školy Ing. Bc. Josef Chytka a učitel odborného výcviku Bc. Jiří Ulman. Dané ocenění je velmi významné nejen pro zmíněného žáka, ale i pro školu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Jakubovi Vochyánovi a ostatním žákům, kteří se soutěže v rámci MSV zúčastnili. Poděkování patří i všem učitelům, kteří se podílejí na přípravě žáků strojních oborů.

Jiří Ulman

učitel ODV

Předání ocenění - foto 1

Předání ocenění - foto 2

SOŠ Jana Tiraye obhájila čestné uznání Hospodářské komory

SOŠ Jana Tiraye obhájila již počtrnácté Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, což dokládá vysokou úroveň praktické přípravy našich žáků. Bylo uděleno Hospodářskou komorou ČR na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek, které se konaly koncem června. Žáci při nich museli prokázat profesní dovednosti nejen před komisí, ale i před zástupci Hospodářské komory České republiky. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím. Při volbě budoucího uplatnění si žáci i jejich rodiče velmi dobře uvědomují, že jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti.

Současně dva nejlepší absolventi v oboru vzdělání Obráběč kovů obdrželi ocenění HK ČR. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v cizím jazyce, který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru. Je jednotným celoevropským dokladem o vzdělání a odborných kompetencích držitele.

Udělení osvědčení předcházela velmi přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia dosahovat vynikajících studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl (a) s vyznamenáním), a to včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být hodnoceni z odborného výcviku horším stupněm než chvalitebný. Ocenění motivuje studenty k výborným výsledkům během studia i praxe. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností. Úspěšní absolventi pomáhají zvyšovat renomé naší školy. To se následně odráží i v zájmu rodičů přihlásit své dítě do prvního ročníku.

Slavnostní předání organizovala HK ČR v prostorách Lichtenštejnského paláce na Malé straně v Praze, a to 19. října 2019. Předávání ocenění nejlepším absolventům se zúčastnil kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého také předseda vlády Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

Čestné uznání školy i ocenění našich absolventů je pro naši školu velmi významné a současně zavazující. Prezentuje mimo jiné kvalitu vyučujících na SOŠ a systematičnost práce se žáky. Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno. V dnešní době to platí dvojnásob. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu vysokou úroveň.

Bc. Ludmila Pecinová

zástupkyně ředitele pro praktickou výuku

Čestné uznání 1

 

SOUTĚŽ ŘEMESLO VYSOČINY – KOVO JUNIOR 2019

Ve dnech 19.2. – 20.2.2019 se dva žáci Střední odborné školy Jana Tiraye zúčastnili v Ledči nad Sázavou krajské soutěže s názvem Řemeslo Vysočiny-Kovo junior 2019. Ta je jednou ze tří etap postupových soutěží zručnosti strojírenských oborů Cechu Kovo ČR, která byla vyhlášena jako součást celostátní přehlídky České ručičky.

Soutěž je určena pro žáky 2. až 4. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač. Účastnilo se jí 16 žáků z osmi škol kraje Vysočina, každou z nich reprezentovali dva soutěžící. Naši školu zastupovali Josef Smažil a Martin Požár, žáci třetího ročníku.

Prvním úkolem žáků bylo vytvořit řídící program dle zvoleného řídícího systému a výkresové dokumentace tak, aby bylo možné součást vyrobit na CNC obráběcím stroji. Druhým úkolem se stalo měření pěti vybraných rozměrů zadané součásti, zaznamenání naměřených údajů do měřícího protokolu, rozbor uložení a výpočet otáček ze zadaných hodnot.

V kategorii družstev naši žáci skončili na šestém místě. V kategorii jednotlivců obsadil Josef Smažil 6. místo a Martin Požár celkově 12. místo. Oběma chci poděkovat za účast a dobrou reprezentaci školy.

Vladimír Marek-učitel ODV

DSC00287

DSC00084

DSC00197

DSC00292

STUDENTKA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ ZÍSKALA 3. MÍSTO V CUKRÁŘSKÉ SOUTĚŽI

 

V říjnu 2018 se studentka třetího ročníku oboru Cukrář Lucie Augustová zúčastnila mezinárodní cukrářské soutěže s názvem “Ukaž, co umíš“. Ta byla uspořádána pro žáky středních hotelových škol a středních odborných učilišť v rámci 41. Gastrodne Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí.

Téma znělo: 100 let české státnosti

Soutěž se skládala ze dvou částí:

  1. 1. – Cukrářský výrobek
  2. 2. – Pódiové vystoupení

V průběhu druhé části soutěžící vyhotovili 4 porce talířového dezertu z vlastního polotovaru (korpus a náplň). Soutěžní čas pódiového vystoupení (45 minut) sloužil k dohotovení a zdobení dezertů. Doplňky a zdobící prvky musely být zhotoveny během pódiového vystoupení. Hodnocení přípravy a finálních exponátů provedla komise externích odborníků z praxe, odborným garantem se stala Pavlína Berzsiová, víceprezidentka AKC ČR.

Lucie obsadila třetí místo, získala pohár, bronzovou medaili a cukrářskou knihu, kterou věnovala paní Berzsiová. Lucie odvedla perfektní práci a svým profesionálním přístupem vzorně reprezentovala naši školu. Právem jí patří poděkování.

                                                                      Hana Šiborová, učitelka odborného výcviku

Cukrářská soutěž 1      Cukrářská soutěž 2

 

Úspěšný začátek školního roku 2018/2019

SOŠ Jana Tiraye zahájila úspěšně nový školní rok 2018/2019

 

Nový školní rok na SOŠ Jana Tiraye začal velmi úspěšně. Nejzásadnějším důvodem se stal fakt, že došlo k nárůstu studentů a nadále přetrvává zájem o strojírenské obory vzdělání Obráběč kovů a Mechanik seřizovač. Díky zájmu o obor kadeřník jsme jej po roční proluce opět otevřeli, a tak se vzdělávají studenti ve všech třech ročnících. Dovolte nám tedy nyní, abychom Vás informovali o významných událostech, které souvisejí s úspěchy naší školy.

 

 

SOŠ Jana Tiraye obhájila čestné uznání Hospodářské komory

SOŠ Jana Tiraye obhájila již po jednadvacáté Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, což dokládá vysokou úroveň praktické přípravy našich žáků. Bylo uděleno Hospodářskou komorou ČR na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek.  Konaly se koncem školního roku 2017/2018, kdy žáci museli prokázat profesní dovednosti nejen před komisí, ale i před zástupci Hospodářské komory ČR. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům i technologiím.

Současně čtyři nejlepší absolventi obdrželi ocenění HK ČR. V oboru vzdělání Cukrář se jednalo o jednu absolventku a v oboru Obráběč kovů o tři absolventy. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v cizím jazyce, který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být hodnoceni z odborného výcviku horším stupněm než „chvalitebný“. Ocenění motivuje žáky k výborným výsledkům během studia i praxe. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností. Úspěšní absolventi se také podílejí na dobrém renomé školy. To se následně odráží i v zájmu rodičů přihlásit své dítě do prvního ročníku.

Slavnostní předání organizovala Hospodářská komora České republiky v hotelu Aquapalace Praha, a to 13. října 2018. Ocenění absolventům předával prezident Hospodářské komory, pan Vladimír Dlouhý. Celá akce se konala pod záštitou prezidenta republiky, pana Miloše Zemana.

Čestné uznání školy i ocenění absolventů je pro naši školu velmi významné a současně zavazující. Prezentuje mj. kvalitu vyučujících na SOŠ a systematičnost práce s žáky. Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu vysokou úroveň.

                                                                                              

                                               Bc. Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku                                                                                                                                                                      

          

Na MSV 2018 v Brně jsme uspěli

V rámci MSV Brno 2018 se ve dnech 1.10. až 5.10.2018 konala jako každoročně soutěž v programování CNC obráběcích strojů, kterou pořádal Svaz strojírenské technologie. Soutěžící si mohli vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC. Žáci si zvolili technologii, ve které předváděli své získané dovednosti. Když se zaměřili na technologii frézování, jejich úkolem bylo vytvořit program v systému HEIDENHAIN nebo SIEMENS. Pokud dali přednost soustružení, pak na ně čekaly záludnosti systému FANUC.

Žáci naší školy se soutěže zúčastnili v pondělí 1. října. Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali žáci 3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač, a to Jakub Vochyán, Jiří Paták, Kryštof Buršík a Adam Mikoláš, kteří soutěžili v sekci Heidenhain. Na soutěž se zmínění žáci připravovali na CNC obráběcích strojích v prostorách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitelů odborného výcviku. V konkurenci 30 středních škol z celé České republiky, které byly zastoupeny počtem 130 žáků, se naši žáci neztratili. První den, kdy v sekci Heidenhain soutěžilo 12 žáků, obsadil 1. místo Kryštof Buršík, žák 4. ročníku, 2. místo získal Jiří Paták, žák 3. ročníku a 3. místo prosadil Adam Mikoláš, žák 4. ročníku. Soutěž byla tento rok náročnější, protože se soutěžilo poprvé v systému TNC 640.

Děkujeme zúčastněným za výbornou reprezentaci a zároveň věříme, že budou následováni i dalšími žáky naší školy.

 Vladimír Marek a Jiří Ulman

učitelé odborného výcviku

                                                                                                                                              

Ostatní soutěžící                   Vítězný student           

 

 

Okrskové kolo ve fotbale

Dne 25. září 2018 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola ve fotbale, které se konalo ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium ve Velkém Meziříčí, dalším účastníkem turnaje byla Hotelová škola ve Velkém Meziříčí spojená se Střední školou řemesel a služeb. V prvním zápase náš tým vyhrál nad Gymnáziem 6:0. Ve druhém zápase jsme prosadili výhru nad Hotelovou školou 4:0.

Celkově jsme se tedy umístili na prvním místě, čímž jsme postoupili do okresního kola, které se koná 16. 10. 2018 také na hřišti ve Velkém Meziříčí.

Děkuji klukům za akční sportovní nasazení a velká gratulace jim patří za výborný sportovní výkon.

Střelci branek:

Těšík Matěj      (3. M)             5 branek

Burian David (3. M)              3 branky

Lunda Adam  (3. A)              2 branky

Mgr. Hana Karmazínová

 

           

Kromě zmíněných úspěchů se SOŠ Jana Tiraye již druhým rokem aktivně zapojuje do programu Erasmus+. Ten žákům umožňuje unikátní propojení teorie s praxí, která je vykonávána po dobu 14 dnů v zahraničí. Nejen o tomto projektu se můžete dozvědět více prostřednictvím tzv. Dnů otevřených dveří, které budou realizovány ve dvou termínech, a to dne 7.12. 2018 od 14:00 do 17:00 a dne 11.1. 2019 od 14:00 do 17:00.

            Rádi bychom Vás také pozvali do nově obnoveného učňovského kadeřnictví. Bližší informace – viz leták níže.

 

Kadeřnictví leták 

 

     

SOŠ JANA TIRAYE MÁ TŘETÍHO NEJLEPŠÍHO MECHANIKA-SEŘIZOVAČE V ČR

SOŠ JANA TIRAYE MÁ TŘETÍHO NEJLEPŠÍHO MECHANIKA-SEŘIZOVAČE V ČR

Ve dnech 19. - 21. 3. 2018 jsme se zúčastnili celostátní odborné soutěže KOVO Junior 2018 „České ručičky“ O nejlepšího mechanika-seřizovače v ČR, kterou organizuje Cech kovo ČR. Do soutěže se zapojilo 15 žáků z 13 škol z celé České republiky. V letošním roce ji pořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov. Naši školu reprezentoval Aleš Katolický, žák čtvrtého ročníku oboru Mechanik-seřizovač, a to na základě postupu z třetího místa krajského kola.

Soutěž se skládala ze tří částí. V první z nich měli studenti vytvořit náročný program dle výkresové dokumentace. Druhá část zahrnovala zhotovení programu „jednodušší“ součástky, která se později vyráběla na CNC stroji. Třetí úkol obsahoval výpočty lícování, řezných podmínek a praktické měření různými měřidly. Programovalo se dle výběru studenta - buď v systému Sinumerik Operate 4.5. Ed. 2, nebo v systému Dialog Heidenhain 530i.

Žák Aleš Katolický prokázal své schopnosti a dovednosti na tak vysoké úrovni, že se umístil na úžasném třetím místě, a tím se stal třetím nejlepším mechanikem-seřizovačem v ČR. Rád bych mu nejen za sebe, ale i za ostatní učitele naší školy pogratuloval a poděkoval za skvělou reprezentaci.

Vladimír Marek

Tři nejlepší v ČR v oboru Mechanik seřizovač

tři nejlepší Mechanici seřizovači, vpravo Aleš Katolický

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru