Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Přijímací řízení

Na této stránce budete informováni o aktuálním přijímacím řízení.

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na obor Mechanik seřizovač

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš oznamuje, že v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT
Č. j.: MSMT-43073/2020-3, rozhodl ředitel školy o nekonání přijímacích zkoušek pro školní rok
2021/2022 na obor Mechanik seřizovač.
Žáci budou přijímáni na základě průměru známek ze Základní školy.


Výsledky přijímacího řízení pro studijní i učební obory škola zveřejní 19. 5. 2021.

Ing. Bc. Josef Chytka
Ředitel školy SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, p.o.

Potvrzení zájmu o studium - zápisový lístek

 Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Termín odevzdání zápisového lístku je do deseti pracovních dnů od data zveřejnění výsledků přijetí.

 

Podmínky přijetí

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

vzhledem ke skutečnosti, že přijímací řízení se díky možnosti podat 2 přihlášky ke studiu v 1. kole přijímacího řízení stává nepřehledné a nevíme, kolik zápisových lístků nám bude skutečně odevzdáno, doporučujeme všem vážným zájemcům o studium na naší škole, kteří splnili nutné podmínky pro přijetí, aby se v případě obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu informovali na naší škole o dalších možnostech studia.

Školní přijímací zkoušku konají pouze žáci hlásící se na maturitní obor Mechanik seřizovač

Podrobnější podmínky pro přijetí na jednotlivé obory najdete zde.

 

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Kritéria přijímací řízení pro školní rok 2021/2022        soubor ke stažení   pdf-page

Přihláška na střední školu                                                   soubor ke stažení   pdf-page

Vzor vyplnění přihlášky                                                        soubor ke stažení   pdf-page

Vzor vyplnění zápisového lístku                                         soubor ke stažení   pdf-page

 

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru