Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Školská rada

Školská rada se podle zákona č. 561/2004 Sb. zřizuje jak při základních, středních, tak i vyšších odborných školách. Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. V souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil zřizovatel školy město Velká Bíteš počet členů školské rady na tři. Třetinu rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetina je volena z řad pedagogických pracovníků dané školy a třetinu jmenuje zřizovate.:

Složení školské rady:

za zřizovatele: Ing. Milan Macholán
za pedagogické pracovníky: Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková Ph.D., MBA
za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky: Iva Kovářová

Nejbližší akce školy

fb

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru