Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Průběžná modernizace učeben na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, průběžně investuje finanční prostředky do modernizace učeben. S ohledem na pandemii koronaviru, která s sebou přinesla distanční výuku a s ní spjaté vyšší požadavky na technické vybavení škol, se tento postup jeví jako velmi prozíravý.

Každodenně jsou využívána sluchátka s mikrofony a webové kamery. Standardní vybavení učeben tvoří počítač s připojením k internetu. Je opatřen vizualizérem (slouží pro promítání studijních materiálů v papírové podobě na obrazovku, respektive na plátno v dané třídě) a je připojen k projektoru, který umožňuje nejen promítání učiva, ale i zápis na tabuli.

Co se týče tabulí, všechny jsou popisovací - na fixy, což má několik výhod. V první řadě má povrch těchto tabulí bílou barvu (ta zaručuje nejlepší možnou viditelnost fixů i promítaných záznamů), je vysoce odolný a při řádném používání a ošetřování vydrží velmi dlouhou dobu. Ve srovnání s klasickými tabulemi na křídu je zmíněný povrch lépe využitelný jako promítací plocha v kombinaci s projektorem. Jedním z neopomenutelných benefitů je také zdravější prostředí a vyšší čistota ve třídách.

Dalším významným rozhodnutím bylo nedávné pořízení 3D tiskárny do učebny CNC obrábění. Tiskárna je využívána žáky školy v rámci odborného výcviku a sehrála svou důležitou roli v počátcích epidemie koronaviru, kdy na ní byly vyráběny protektivní štíty.

Je možné konstatovat, že SOŠ Jana Tiraye nabízí žákům a pedagogům v rámci teoretické i praktické výuky nadstandardní technické vybavení a modernizace bude pokračovat také v budoucnu.

Vedení školy

20210208 125346

20210112 134131

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru