Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

PREZENTACE SOŠ JANA TIRAYE NA VEŘEJNOSTI

Střední odborná škola Jana Tiraye, příspěvková organizace Velká Bíteš každoročně prezentuje nabízené studijní programy prostřednictvím Dne otevřených dveří a festivalů vzdělávání v blízkém okolí. Žáci osmých a devátých tříd základních škol se stále častěji při výběru střední školy inspirují návštěvou veletrhů vzdělávání, kde se mohou dozvědět mnoho informací týkajících se výběru studijních oborů na středních školách, které je zajímají. Jedná se např. o následující:

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Letošní ročník Festivalu vzdělávání Velké Meziříčí se konal dne 7. listopadu 2023 v době 15:00 – 17:00 ve velkém sále Jupiter klubu ve Velkém Meziříčí. Naše škola zde byla prezentována pedagogy Bc. Alenou Jašovou a Ing. Milošem Minaříkem a Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš zastupoval jeho ředitel Petr Hřebačka. V rámci této přehlídky možností studia na středních školách měli žáci vyšších ročníků základních škol, rodiče a pedagogové příležitost zhlédnout odborný program, praktické ukázky studijních oborů a absolvovat konzultace se zástupci prezentujících škol.

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL A PROFESÍ TIŠNOV

Ředitel školy Ing. Bc. Josef Chytka a učitelka Mgr. Leona Romanová prezentovali naši školu na Veletrhu středních škol a profesí, který proběhl dne 9. listopadu 2023 v době 14:00 – 17:30 v prostorách Základní školy Tišnov, nám. 28. října. Pro žáky i rodiče zde byly připraveny přednášky a workshopy. Zájemci o studium měli k dispozici poradenskou zónu. V rámci veletrhu také proběhla prezentace firem a řemesel z Tišnovska a okolí. Na veletrhu se prezentovalo 26 středních škol z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

V letošním roce se naše škola zúčastnila 27. ročníku Festivalu vzdělávání Žďár nad Sázavou, který se uskutečnil dne 9. listopadu 2023 v Klubu kultury Žďár nad Sázavou za spolupráce Okresní hospodářské komory Žďár nad Sázavou a pod záštitou MŠMT ČR. Naši školu na festivalu reprezentovala zástupkyně pro teoretickou výuku, Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBA, a dva žáci 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač. Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš zastupoval ředitel SPV PBS, Petr Hřebačka. Žáci školy zájemcům o studium sdělovali informace o daném maturitním oboru,

ukázali jim 3D tiskárnu a výrobky na ní vyrobené a vysvětlili programy, které jsou aplikovány v rámci výuky. Zmínění žáci zhodnotili celou akci následovně:

David Halala: „Veletrh ve Žďáře nad Sázavou se mi líbil, příjemně mě překvapil zájem o náš obor Mechanik seřizovač a jsem rád, že bylo hodně zájemců o studium na naší škole.“

Jan Zachoval: „Veletrh byl zajímavý, zájemcům o studium na naší škole jsme představovali výrobky žáků a jednotlivé obory vzdělávání. Potěšila mě hojná účast uchazečů o naši školu.“

Festival se řadí mezi největší svého rázu v Kraji Vysočina a kromě prezentace středních škol jsou zde také zastoupeny úspěšné žďárské firmy, které prioritně zaměstnávají žáky po dokončení jejich středoškolských studií. V letošním roce bylo na festivalu zastoupeno téměř 100 prezentujících středních škol a firem.

Chcete-li se dozvědět více informací o Střední odborné škole Jana Tiraye ve Velké Bíteši, zavítejte na Den otevřených dveří, který bude letos pořádán ve čtvrtek dne 7. 12. 2023 v době 09:00 – 17:00, nebo se v příštím roce přijďte podívat na festivaly vzdělávání v Tišnově, Velkém Meziříčí či Žďáru nad Sázavou. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Vedení SOŠ Jana Tiraye, příspěvková organizace Velká Bíteš

20231109 083312

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru