Velká Bíteš

Soutěž Řemeslo Vysočiny - Obráběč kovů

Už tu máme měsíc březen a s ním i každoročně pořádanou krajskou soutěž, ve které poměřili své odborné dovednosti i žáci 3. ročníku Střední odborné školy Jana Tiraye oboru vzdělání Obráběč kovů. Téměř už tradičně se konala ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 13. a 14. 3. 2019 s názvem Řemeslo Vysočiny 2019.Z této soutěže dva nejlepší pak postupují do celostátního kola O nejlepšího obráběče kovů ČR.Tato akce proběhla pod patronací radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jany Fialové, MBA.Každá škola mohla do soutěže přihlásit po jednom dvoučlenném družstvu.

Klání se zúčastnilo sedm dvoučlenných družstev, z toho bylo 6 družstev z kraje Vysočina a 1 družstvo ze Slovenské republiky.

Úkolem soutěžících bylo vyrobit součást na soustruhu dle výkresové dokumentace a prokázat základní teoretické znalosti z oboru, včetně dovedností při měření součásti a zpracování měřícího protokolu.Na objektivní průběh a hodnocení dohlížela komise rozhodčích složená z pedagogických pracovníků zúčastněných škol.V kategorii družstev naši žáci ve složení Kroutil Roman a Plecitý Vojtěch skončili celkově na 2. místě.V kategorii jednotlivců obsadil Plecitý Vojtěch 3. a Kroutil Roman 4. místo. Odbornou praxi tito žáci vykonávají v našem Středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš.

Poděkování patří nejen těmto dvěma žákům, ale i všem učitelům ze SOŠ. J. Tiraye za teoretickou přípravu, ale i všem učitelům ve Středisku praktického vyučování za praktickou přípravu.

Aleš Janíček, ředitel SPV PBS

Zleva Plecitý a Kroutil

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru