Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Dne 4. dubna 2019 se Karolína Janíčková a Josef Kopečný - žáci druhého ročníku Střední odborné školy Jana Tiraye zúčastnili olympiády v anglickém jazyce. Ta se konala na Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.

Regionální kolo jazykové soutěže Junior LINGUA 2019 bylo určeno pro žáky učebních oborů středních škol Kraje Vysočina. Zkouška se skládala z více částí: poslechu, čtení, gramatického testu a ústního pohovoru. Po vyhodnocení výsledků proběhlo slavnostní vyhlášení.

Žák, který se umístil na prvním místě, obdržel čokoládový dort, žáci na druhém a třetím místě získali věcné dary. Všichni zúčastnění převzali z rukou zástupce ředitele školy Účastnické listy.

Ráda bych poděkovala zmíněným žákům za zodpovědnou přípravu na olympiádu a za reprezentaci školy.

Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Balákovám, Ph.D., MBA

zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

Olympiáda

Olympiáda 2

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru