Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

Během měsíce listopadu proběhlo na naší škole třikrát školení první pomoci, které zprostředkovává Krajský úřad Kraje Vysočina. Studenti prvních a druhých ročníků se díky němu dozvěděli zásady první pomoci a prakticky si vyzkoušeli některé činnosti, které by v krizové situaci mohly nastat.

Jedna ze žákyň si nanečisto vyzkoušela telefonické přivolání první pomoci a rozhovor se záchranářem, který ji instruoval, aby správně poskytla první pomoc. Všichni přítomní žáci si vyzkoušeli resuscitaci a masáž srdce. Velice je překvapilo, jak je to namáhavé.

Kromě jiného byla žákům připomenuta telefonní čísla integrovaného záchranného systému a byli seznámeni s aplikací Záchranář do mobilních telefonů. Ta usnadňuje záchranářům práci při zjišťování místa nehody. V závěru byli žáci také upozorněni na základy bezpečného chování na ulici, při jízdě na kole i při sportu v rámci prevence předcházení úrazům.

Mgr. Alexandra Mladá

učitelka

Foto 3- první pomoc

Foto 1 - první pomoc

Foto 2-první pomoc

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru