Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

PREZENTACE SOŠ JANA TIRAYE

Střední odborná škola Jana Tiraye, příspěvková organizace Velká Bíteš prezentuje nabízené obory studia nejen v rámci Dní otevřených dveří, které se tradičně konají v prosinci a lednu, ale také na festivalech vzdělávání v blízkém okolí.

Žáci osmých a devátých tříd se při výběru střední školy stále častěji inspirují návštěvou veletrhů vzdělávání, kde se mohou dozvědět mnoho informací. Ředitel Ing. Bc. Josef Chytka zastupoval naši školu na Veletrhu středních škol a profesí aneb škol ve škole, který se uskutečnil dne 5. listopadu 2019 v prostorách Základní školy Tišnov. Pro žáky i rodiče zde byly připraveny přednášky a workshopy. Týkaly se využití sociálních sítí pro práci i podnikání, webové aplikace Regio Advisor, trhu práce a rad, jak si zvolit vhodnou střední školu. Na veletrhu bylo prezentováno přibližně 30 středních škol z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Dne 12. listopadu 2019 se v Jupiter klubu ve Velkém Meziříčí konal Festival vzdělávání Velké Meziříčí za přítomnosti radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Ing. Jany Fialové, MBA. Ve srovnání s dalšími veletrhy vzdělávání byl rozšířen o aktivity pořádané organizací MOST Vysočiny, o.p.s. a v rámci jejího projektu “MAP II rozvoj vzdělávání v ORP Velké Meziříčí“ (financovaného z prostředků Evropské unie). Realizována byla také přednáška Zdeňka Krpouna na téma Virtuální sociální sítě v dětství a dospívání. Novinkou v programu se stal veletrh knižních nakladatelství s prezentací didaktických pomůcek pro vzdělávání. Naše škola zde byla představena zástupkyní pro praktickou výuku Bc. Ludmilou Pecinovou, ředitelem Střediska praktického vyučování Bc. Alešem Janíčkem a pedagogy Bc. Alenou Jašovou a Ing. Milošem Minaříkem.

V tomto roce SOŠ Jana Tiraye poprvé figurovala na Festivalu vzdělávání Žďár nad Sázavou, který se konal dne 14. listopadu 2019 v Klubu kultury za spolupráce Okresní hospodářské komory Žďár nad Sázavou. Školu reprezentovala zástupkyně pro teoretickou výuku, Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBA. Festival se řadí mezi největší svého druhu v Kraji Vysočina. Kromě prezentace středních škol jsou zde také zastoupeny úspěšné firmy z regionu, které prioritně zaměstnávají žáky po dokončení jejich studia. Na festivalu bylo možné se seznámit s firmami a středními školami (90 vystavovatelů). Všichni účastníci obdrželi Festivalové noviny, ve kterých byly charakterizovány jednotlivé střední školy v regionu a jejich propojení s danými firmami (tudíž se v nich objevila i naše škola).

Chcete-li se dozvědět více informací o Střední odborné škole Jana Tiraye ve Velké Bíteši, zavítejte na Den otevřených dveří, který bude pořádán dne 10. 1. 2020 v době 14:00 – 17:00, nebo se v příštím roce přijďte podívat na festivaly vzdělávání v Tišnově, Velkém Meziříčí či Žďáře nad Sázavou. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Vedení SOŠ Jana Tiraye, příspěvková organizace Velká Bíteš

Festival vzdělávání Velké Meziříčí

Festival vzdělávání Ždár nad Sázavou 2

Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou 1

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru