Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

PROJEKT ADVOKÁTI DO ŠKOL

Střední odborná škola Jana Tiraye se zapojila do unikátního programu České advokátní komory, který podporuje ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho cílem je zvýšit u žáků vědomosti z právní sféry. Jaká je podstata projektu nazvaného Advokáti do škol?

Přihlášení advokáti po dohodě s pedagogy základních a středních škol realizují pro žáky bezplatné přednášky z oblasti práva. Jedna z nich proběhla na naší škole dne 23. 1. 2020, kdy přijal pozvání JUDr. Martin Hostinský. Pro žáky vybraných tříd na úvod připravil kvíz, který otestoval znalosti žáků ve věcech průběhu soudního jednání. Dále se zaměřil na problematiku investic, pracovního práva (Zákoník práce, pracovní smlouva atd.) a spotřebitelského práva (informoval mimo jiné o spotřebitelských úvěrech a finančním arbitrovi).

V závěrečné části programu dal výše zmíněný advokát žákům všeobecné právní rady (inspirované jeho praxí) a také zodpověděl dotazy. Myslím, že za všechny zúčastněné mohu říci, že se přednáška vydařila.

Mgr. et Mgr. Veronika Zachovalová, Ph.D.

 Přednáška Advokáti do škol 1

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru