Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Mauthausen–smutný svědek kruté minulosti


Podzimní měsíce nového školního roku jsou neodmyslitelně spojeny se státními svátky, díky kterým si
připomínáme důležité okamžiky naší historie. V rámci výchovy k občanství jsou žáci naší školy
seznamováni s důležitými mezníky našich národních dějin. Snažíme se však, aby nezůstalo u pouhé
teorie ve školních lavicích, ale aby prostřednictvím zážitkového vzdělávání měli žáci možnost
vycestovat a společně navštívit různá zajímavá místa.
Události druhé světové války a holokaustu se týkají i naší minulosti. Současná situace ve světě
ukazuje, jak křehké jsou hodnoty, jako je svoboda, lidská důstojnost a demokracie, a je potřeba si to
stále připomínat. V letošním roce se proto stal cílem naší exkurze památník koncentračního tábora
Mauthausen. Termín byl zvolen symbolicky. Před 81 lety, dne 24. října 1942, bylo v nacistickém
koncentračním táboře Mauthausen popraveno téměř tři sta československých vlastenců, příbuzných
a spolupracovníků parašutistů, kteří se podíleli na atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha.
V úterý 24. 10. 2023 se proto 50 žáků a učitelů SOŠ Jana Tiraye vydalo na cestu do Rakouska. Exkurzi
zajišťovala agentura Úsměv, se kterou naše škola spolupracuje již dlouhodobě. Během cesty byli žáci
poutavým způsobem seznámeni s událostmi konce 19. a počátku 20. století, které vedly k vzniku
nacismu v německých zemích. Dlouhou cestu jsme si zkrátili sledováním tematického filmu Musíme si
pomáhat, který řada našich studentů viděla poprvé. Komentovaná prohlídka památníku nám zabrala
téměř tři hodiny, deštivé počasí umocnilo tísnivou atmosféru a génia loci tohoto místa.
Ačkoliv jsme měli časové zpoždění, rozhodli jsem se navštívit i nedaleké město Linz. Zde jsme si
prohlédli historické centrum města, žáci měli možnost nakoupit si suvenýry a třeba i v místních
cukrárnách ochutnat tradiční linecké pečivo, které zdomácnělo i u nás. V pozdních odpoledních
hodinách jsme vyrazili na cestu domů. Byl to dlouhý den, ale věřím, že exkurze splnila očekávání jak
žáků, tak i zúčastněných pedagogů.

Za kolektiv učitelů SOŠ Jana Tiraye
Mgr. Katarína Víchová

received_2376007099257542.jpg

1699518028674

Nejbližší akce školy

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru