Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Účast našich žáků na soutěži Řemeslo Vysočiny 2024

Středisko praktického vyučování, SOŠ J. Tiraye a PBS Velká Bíteš

Naši žáci opět reprezentovali SPV v krajském kole soutěže odborných dovedností v oboru Obráběč kovů pod názvem „Řemeslo Vysočiny 2024“, která se konala 6.2.2024 ve Žďáru nad Sázavou.

Soutěž byla zaměřena na strojní obrábění v oblasti soustružení a zúčastnilo se jí 7 středních škol z kraje Vysočina. Úkolem soutěžících bylo ve stanoveném čase vyrobit podle výkresové dokumentace daný výrobek. V teoretické části pak měli za úkol proměřit určený obrobek, rozměry zapsat do protokolu a vyhodnotit jeho shodu či neshodu s výkresem. Kromě toho museli žáci také prokázat i základní teoretické znalosti ze svého učebního oboru.

V jednodenním klání nás reprezentovali žáci 2.ročníku a 3. ročníku učebního oboru Obráběč kovů ze SOŠ J. Tiraye (teoretická výuka) Filip Ambrož za 2.ročník a Vojtěch Fišer za 3.ročník, kteří svoji praktickou výuku vykonávají ve Středisku praktické výuky První brněnské strojírny.

Ve velmi silné konkurenci v kategorii jednotlivci obsadil ze 14 soutěžících Filip Ambrož 7.místo a Vojtěch Fišer obsadil 10.místo, co stačilo na výsledné 4. místo v kategorii družstev.

Potvrdilo se, že kvalita výuky ve strojních oborech v našem Středisku praktického vyučování je na kvalitní úrovni, k čemuž samozřejmě přispívá i dobrá teoretická příprava na SOŠ J. Tiraye a významná podpora ze strany zřizovatele PBS velká Bíteš.

 

Petr Hřebačka

 

Ředitel SPV PBS Velká Bíteš

15947

15941

 

Nejbližší akce školy

fb

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru