PODPORA PREVENCE NA SOŠ JANA TIRAYE

Dne 29. 4. 2024 přijela na SOŠ Jana Tiraye policejní preventistka kriminality, nprap. Lenka Prokopová, která žákům 1. ročníků všech oborů naší školy představila program s názvem Tvoje cesta načisto. Jedná se o projekt v rámci primární protidrogové prevence.

Policistka pro žáky připravila interaktivní přednášku, dále reálný příběh ve formě krátkého filmu a zabývala se problematikou návykových látek, jejich užívání a distribuce z pohledu práva a policie. Závěr byl věnován diskusi.

Cílem programu bylo nejen žáky podpořit ve zdravém životním stylu, ale také je informovat o trestně právní odpovědnosti v souvislosti s užíváním návykových látek.

Mgr. et Mgr. Veronika Zachovalová, Ph.D.

Přednáška -polic.preven-tistka-foto 2

Nejbližší akce školy

fb

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru