Ředitel školy vydal školní řád

 

SKOLNI_RAD.jpg

Zákonní zástupci mají možnost se s ním seznámit zde:

pdfŠKOLNÍ_ŘÁD.pdf

Osnova školního řádu

- práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
- chování žáků, docházka žáků do školy
- výsledky vzdělávání
- úrazy, bezpečnost a ochrana zdraví
- vnitřní režim školy
- pravidla pro zacházení s majetkem školy
- závěrečná ustanovení

Nejbližší akce školy

fb

Zřizovatel

  • Velká  Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina
Nahoru